1,65

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Rø­d­ov­re kom til­ba­ge i se­ri­en med en sejr i Es­b­jerg, og der­med har den­ne kamp me­get stor be­ty dning. De før­ste tre op­gør imel­lem de to hold har dels væ­ret me­get jævn­byr­di­ge og ik­ke mindst må­l­fat­ti­ge, idet in­gen af de tre kam­pe har in­de­holdt me­re end fi re mål. Her har Es­b­jergs kap­ta­jn Aaron Lee så oveni ka­ran­tæ­ne, hvil­ket er en off en­siv svæk­kel­se af gæ­ster­ne, og der­til kom­mer, at beg­ge de to holds må­l­mænd Ste­fan Rid­derwall og Jeff Fra­zee indtil vi­de­re har vist stor­form i slut­spil­let. Da­gens op­lag­te spil bør væ­re mak­si­malt fem mål hér.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.