1,91

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Pa­ris FC er nu op­pe på 26 kam­pe i træk uden sejr, men med blot nedryk­ke­re i Li­gue 2 har man fak­tisk kun fem po­int op til en plads på den rig­ti­ge si­de af stre­gen. Un­der den nye træ­ner Je­an Luc Vas­seur har spil­let væ­ret i klar bed­ring, og ene­ste ne­der­lag i de se­ne­ste fi re kam­pe har væ­ret til top­hol­det Nancy. De mø­der et Ni­o­rt- hold, som blot har vun­det fi re gan­ge i sæ­so­nen, og som spil­le­mæs­sigt hel­ler ik­ke har væ­ret fan­ta­sti­ske på det se­ne­ste. Ni­o­rt har oveni Sa­lo­mon Sam­bia i ka­ran­tæ­ne, så et spil på po­int til Pa­ris FC vir­ker me­get for­nuft igt.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.