2,85

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Brest kom­mer godt nok fra en sejr over Cre­teil, men be­dømt ud fra re­fe­ra­ter­ne var de ret så hel­di­ge med den sejr, li­ge­som de og­så var ned­spil­le­de i sto­re de­le af kam­pen i Metz. Så den på pa­pi­ret go­de form dæk­ker over, at Brest egent­lig har spil­let dår­ligt, men for­pag­tet mar­gi­na­ler­ne, og der­for gi­ver det in­gen me­ning, at den­ne kamp er sat helt li­ge. Va­len­cien­nes har godt nok haft fryg­te­lig svært ved at af­gø­re kam­pe­ne på eget græs, men man spil­le­de en god kamp se­ne­st mod formstær­ke Le Hav­re, og der­for prø­ves her et langskud på, at Va­len­cien­nes vin­der.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.