Dr. Død

BT - - NYHEDER -

I 2000 blev Ha­rold Ship­man dømt for 15 døds­fald, mens han var mistænkt for op mod 250 drab på pa­tien­ter. Dra­be­ne fandt sted i Ship­mans læ­ge­prak­sis lidt uden for Man­che­ster. Langt ho­ved­par­ten af of­re­ne var kvin­der.

Bl. a. Kat­hle­en Grun­dy, som blev Ship­mans sid­ste drab. En ob­duk­tion vi­ste, at hun hav­de spor af det smer­testil­len­de mid­del di­a­morp­hine i krop­pen, selv om Ship­man hav­de an­gi­vet al­der­dom som dødsår­sag. Bør­ne­ne var til­med skre­vet ud af Grun­dys te­sta­men­te, mens Ha­rold Ship­man selv stod til at mod­ta­ge seks mil­li­o­ner kro­ner. I 2004 hæng­te Dok­tor Død, som han blev kaldt, sig i sin fæn­gels­cel­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.