De gam­les skræk

BT - - NYHEDER -

Den nor­ske ple­je­hjem­s­le­der Ar­n­finn Nes­set ( til ven­stre) blev be­rømt og be­ryg­tet, da han i 1983 blev dømt for at ha­ve ta­get li­vet af en ræk­ke æl­dre men­ne­sker ved at bru­ge me­di­ka­men­tet cu­ra­cit, der hæm­mer ån­de­dræt­tet, og selv i me­get små do­ser er dø­de­ligt.

Un­der ef­ter­forsk­nin­gen til­stod han at ha­ve dræbt 27 men­ne­sker, men det trak han si­den til­ba­ge, og han blev i alt dømt for 22 drab. Det ud­lø­ste lovens stren­ge­ste straf i Nor­ge, 21 års fængsel. Han blev løsladt i 2004 og le­ver i dag i skjul un­der et nyt navn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.