Død­seng­len

BT - - NYHEDER -

Udadtil var den en­gel­ske sy­geple­jer­ske Be­ver­ly Al­litt en kær­lig og om­sorgs­fuld sy­geple­jer­ske på bør­ne­af­de­lin­gen.

I 1993 blev hun imid­ler­tid idømt fængsel på liv­s­tid for at ha­ve slå­et fi­re børn ihjel og for­søgt at myr­de ot­te. Al­le over­le­ven­de end­te med hjer­neska­der.

Blandt of­re­ne var to blot ot­te uger gam­le tvil­ling­pi­ger. Den ene blev dræbt, mens den an­den over­le­ve­de – dog livsva­rigt hjer­neska­det, del­vist lam­met og blind.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.