Rus­sisk po­li­ti­ker dræbt på ho­tel i USA

BT - - NYHEDER -

DRABS­SAG En kon­tro­ver­si­el tid­li­ge­re mi­ni­ster og rå­d­gi­ver for Ruslands præ­si­dent Vla­di­mir Pu­tin er død i USA af et hårdt slag i ho­ve­d­et og ik­ke af et hjer­te­til­fæl­de. Mik­hail Lesin blev fun­det liv­løs på Ho­tel Dupont Circ­le i Was­hin­g­ton i novem­ber i fjor, men fre­dag ci­te­re­de Was­hin­g­ton Post rets­me­di­ci­ne­re for, at han dø­de af et hårdt slag i an­sig­tet.

Lesin, der blev 57 år, var med til at stif­te det en­gelsk­spro­ge­de rus­si­ske tv- net­værk RT.

Rus­si­ske stats­me­di­er har før rap­por­te­ret, at han dø­de af et hjer­te­til­fæl­de.

Lesin var tid­li­ge­re le­der af det stats­kon­trol­le­re­de olie- gas­sel­skab Ga­zproms me­di­er. Fra 1999 til 2004 var han Pu­tins pres­se­mi­ni­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.