Tesla klar med ny mo­del

BT - - KULTUR -

Mens Tesla in­tro­du­ce­re­de Mo­del X – den læn­ge ven­te­de SUV – over for de eu­ro­pæ­i­ske for­bru­ge­re på bil­ud­stil­lin­gen i Genève i sid­ste uge, er de på hjem­me­mar­ke­det i USA tæt på at væ­re klar med den fjer­de mo­del. Det skri­ver fi­nans­me­di­et For­bes, som fra fle­re kil­der har få­et be­kræf­tet, at Tesla har in­vi­te­ret en grup­pe VIP- kun­der til et af­slø­rings­ar­ran­ge­ment af den næ­sten- pro­duk­tions­kla­re mo­del 31. marts i Ca­li­for­ni­en. Bi­len er blandt iagt­ta­ge­re døbt Mo­del 3, og den skal kon­kur­re­re med mo­del­ler som BMW’s 3- se­rie. Den for­ven­tes at bli­ve 20 pct. min­dre end Mo­del S og få en ræk­ke­vid­de på ca. 300 km i ba­sis­ver­sio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.