BMW ar­bej­der på i5

BT - - KULTUR -

NY EL­BIL BMW har mi­ni­bi­len i3 og pseu­dosu­per­sport­s­vog­nen i8 på sit el­bil- re­per­toi­re. Men nu har BMWs pro­duk­t­chef Hen­rik Wen­ders løf­tet lidt af slø­ret for en kom­men­de mo­del i et in­ter­view med ma­ga­si­net Car & Dri­ver. Vi gæt­ter på, at den kom­mer til at hed­de i5.

» BMW i3 er som of­test bil num­mer to el­ler tre i en hus­hold­ning. Men den nye mo­del skal væ­re stør­re og me­re fa­mi­lie­ven­lig. Må­let er, at den skal fun­ge­re som hus­hold­nin­gens pri­mæ­re bil, « ud­ta­ler han til ma­ga­si­net. Ben­zin­mo­tor la­ver strøm Han ud­dy­ber ved at for­kla­re, at den som i3 vil kun­ne fås med en lil­le ben­zin­mo­tor, en så­kaldt ran­ge- exten­der, som kan le­ve­re strøm til bat­te­ri­et, når det lø­ber tør for strøm.

BMW vil ik­ke lø­be om kap med Tesla el­ler den kom­men­de elek­tri­ske Au­di på ræk­ke­vid­de.

For bat­te­ri­er ve­jer, og det er dår­ligt for bi­lens to­ta­le mil­jøpro­fil.

Så hel­le­re fær­re bat­te­ri­er og kor­te­re ræk­ke­vid­de – med mu­lig­hed for at be­nyt­te den lil­le ben­zin­mo­tor, når der mang­ler strøm til læn­ge­re tu­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.