Nye reg­ler kan gi­ve Ke­vin en for­del

BT - - SPORTEN -

Der er in­gen il­lu­sio­ner om, at Re­nault vil kæm­pe med om plad­ser­ne på po­di­et i be­gyn­del­sen, og det vil de må­ske hel­ler ik­ke gø­re sidst på året. Jeg tror, Re­nault er præ­cis, hvor de for­ven­te­de at væ­re. Og det må i sig selv væ­re en ret god fø­lel­se Jo­nat­han Nob­le, For­mel 1- eks­pert

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.