DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

Ik­ke si­den Mi­cha­el Jor­dan og Chi­ca­go Bulls re­ge­re­de NBA har et hold væ­ret så su­verænt som Gol­den Sta­te War­ri­o­rs.

Ført an af fæ­no­me­net Step­hen Cur­ry har hol­det fo­re­lø­big væ­ret fuld­stæn­dig su­verænt, og spør­ger man book­ma­ke­ren Bets­a­fe, kan det nemt en­de med, at de re­ge­ren­de me­stre slår den ek­si­ste­ren­de re­kord på 72 sej­re, som blev sat af net­op Chi­ca­go Bulls i 1996.

Så­le­des gi­ver Bets­a­fe blot odds 1,65, hvis re­kor­den slås af Gol­den Sta­te War­ri­o­rs, mens der mod­sat er odds 2,10 på, at re­kor­den bli­ver hos Mi­cha­el Jor­dan og Chi­ca­go Bulls.

» Li­ge­som Jor­dan sat­te nye stan­dar­der for NBA i 1990er­ne, er Step­hen Cur­ry i færd med at re­de­fi ne­re spil­let i dag. Han har ta­get War­ri­o­rs på si­ne skul­dre, og vi for­ven­ter, at hol­det pas­se­rer de magi­ske 72 sej­re « , si­ger Bets­a­fes od­ds­sæt­ter Tho­mas Holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.