1,57

BT - - SPORTEN -

Det var fl ot af Vi­borg at vin­de med ten­ni­scif­re i Ho­bro, men det var og­så mod Su­per­liga­ens med af­stand dår­lig­ste hold net­op nu. Her gæl­der det over­ra­skel­sen Søn­derjy­ske, som i sid­ste uge helt fortjent slog Brønd­by. Man har hen­tet po­int i 13 ud af 15 kam­pe mod hold uden for top fi re, og at kun­ne spil­le på om­stil­lin­ger på ude­ba­ne i Vi­borg pas­ser hol­det per­fekt. Mod­sat pas­ser det ik­ke Vi­borg spe­ci­elt godt selv at skul­le ska­be spil­let, og det er i hvert fald svært at se, hvor­for op­ryk­ker­ne fra Vi­borg skal ha­ve så re­la­tivt klart et fa­vo­rit­stem­pel.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.