2,70

BT - - SPORTEN -

Sto­ke har væ­ret et af de fri­ske pust i den­ne sæ­son, og selv om an­fø­rer Ry­an Shawcross har væ­ret ska­det, har man al­li­ge­vel hen­tet 10 po­int i de se­ne­ste fi re kam­pe og le­ve­re­de se­ne­st en fl ot kamp ude mod Chel­sea. Her gæl­der det et Sout­hamp­ton- hold, som er gå­et ned i ka­den­ce eft er en fi n pe­ri­o­de. En af for­kla­rin­ger­ne er, at Vi­ctor Wa­ny­a­ma er ude med ka­ran­tæ­ne, og til det­te op­gør er for­svars­sty rmand José Fon­te ude på sam­me kon­to, hvil­ket er sto­re tab for Sout­hamp­ton. Sto­ke er godt kø­ren­de, og hjem­me lig­ner hol­det et godt spil til od­dset.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.