KENO

BT - - SPOR­TEN -

DE 20 VIN­DER­TAL: 10- 11- 17- 21- 22- 31- 35- 40- 41 47- 53- 54- 56- 60- 61- 64- 66- 67 68- 70 DE HØ­JE­STE GE­VIN­STER 1.200, 2.000 og 25.000 Træk­nin­gen den 11. marts

Uden an­svar

PRÆ­MIE­PROG­NO­SE Præ­mie­prog­no­sen fo­relå ik­ke ved re­dak­tio­nens slut­ning.

Uden an­svar

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.