Lyk­ken en grøn

BT - - INDHOLD -

Jeg bur­de væ­re me­get lyk­ke­lig. Jeg er nem­lig mil­jø­be­vidst. Ik­ke på den må­de, at jeg al­tid sluk­ker ly­set, al­drig smi­der mad ud el­ler kø­ber al­ting øko­lo­gisk. Men jeg er en sam­ler. En klun­ser. En der sam­ler ting op fra ga­den. Som barn fik jeg skæld ud for det – indtil den dag, jeg sam­le­de en check på 1.000 kr. op. Den blev ind­le­ve­ret på po­li­ti­sta­tio­nen, og jeg var da­gens helt. Si­den har jeg sam­let tøj, bø­ger og møb­ler op. Alt mu­ligt som an­dre har tabt el­ler smidt. Som sagt: ’ Jeg er me­get mil­jø­be­vidst’... Nog­le gan­ge vi­ser det op­sam­le­de sig, at væ­re vær­di­løst bras, som f. eks. den full- size gi­ne, der fyl­der for et ek­stra men­ne­ske i et hjem, hvor vi i for­vej­en er for man­ge be­bo­e­re per kva­drat­me­ter. An­dre gan­ge er det guld, som den Weg­ner stol, jeg fandt i en con­tai­ner, og som jeg se­ne­re fandt ud af er mindst 20.000 kr. værd. Til­ba­ge til lyk­ken... Iføl­ge en un­der­sø­gel­se gør mil­jø­be­vidst­hed os nem­lig me­re lyk­ke­li­ge. Det kan du læ­se i den­ne uges ma­ga­sin, hvor du og­så får ot­te gen­ve­je til mil­jø- lyk­ken. Vo­res fa­ste spa­redron­ning Chri­sti­na Fal­k­berg kan væ­re me­get til­freds. Hun er ny­bagt mor – til en gen­brugs­ba­by. Hvem sag­de dob­belt­lyk­ke?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.