UGENS APP

BT - - KORT NYT -

Vi går som­me­ren i mø­de. Det be­ty der, at det er tid til at sæt­te tæn­der­ne i saft ige vand­me­lo­ner. Men hvor­dan er det nu li­ge, du sik­rer dig, at vand­me­lo­nen er klar? Med den­ne app kan du nemt og sik­kert fi nde ud af, hvil­ken en af køb­man­dens me­lo­ner, som skal med dig hjem. Når du har ud­set dig en me­lon, gu­i­der app’en dig med tre enk­le trin til, om du har fun­det den ret­te el­ler ej. Først væl­ger du stør­rel­se, her­eft er far­ve og til sidst scan­ner el­ler ban­ker du på me­lo­nen. Der­eft er for­tæl­ler ap­pen dig, om den valg­te me­lon er spi­se­klar. Navn: Wa­ter­me­lon Pi­ck­er. Plat­form: IOS 6.0. Pris: 8 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.