Lars Kep­ler

BT - - INTERVIEW -

• Bag pseu­do­ny­met står for­fat­teræg­te­par­ret Ale­xan­dra og Ale­xan­der Ahn­do­ril. • I den­ne uge ud­kom ro­ma­nen ’ Play­gro­und’ på dansk. Det er den før­ste fæl­les- ud­gi­vel­se, der ik­ke er en kri­mi. • Tid­li­ge­re har par­ret skre­vet kri­mi­er­ne ’ Hyp­no­ti­sø­ren’, ’ Pa­ga­ni­ni­kon­trak­ten’, ’ Ild­vid­net’, ’ Sand­man­den’ og ’ Stal­ker’, der al­le hand­ler om kri­mi­nal­kom­mis­sær Joo­na Lin­na. • Skri­ver nu på næ­ste roman i se­ri­en om Joo­na Lin­na, der ud­kom­mer til ef­ter­å­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.