Hel­le Sy­den­dal

BT - - SLANK -

• 51 år. • Bor i Hol­bæk med sin mand og de­res to søn­ner. • Har ud­gi­vet bo­gen ’ Få li­vet til­ba­ge – en bog om lavt stof­skif­te’ på sit eget for­lag, PH Me­di­er. • Ud­dan­net jour­na­list og har i man­ge år ar­bej­det som re­dak­tør på Land­brugs­me­di­er­ne. Har i dag egen kom­mu­ni­ka­tions­virk­som­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.