Børn og genbrug

BT - - SPAR DIG RIG -

• I Dan­mark steg fød­selstal­let for an­det år i træk. I 2014 var der 56.870 føds­ler. I 2015 58.205. • 77 pct. af al­le med hjem­me­bo­en­de børn kø­ber brugt ud­styr, vi­ser en un­der­sø­gel­se fra DBA og You Gov Za­pe­ra. • På DBA steg an­tal­let af hand­ler un­der ka­te­go­ri­en ’ Bør­ne­tøj og ud­styr’ i 2015 med 20- 24 pct. i for­hold til sid­ste år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.