BT - - STYRK DIT LIV -

Vågn frisk Den vig­tig­ste in­di­ka­tor for, om du får søvn nok, er, om du våg­ner frisk om mor­ge­nen. Har du ener­gi til at kom­me gen­nem da­gen, og fø­ler du dig klar, ven­lig og vå­gen, får du søvn nok. Nog­le men­ne­sker har et na­tur­ligt søvn­møn­ster, hvor de våg­ner en ti­mes tid midt på nat­ten. Det er ik­ke et pro­blem, hvis du el­lers fø­ler dig frisk og klar, når du står op.

Kom ud

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.