BT - - STYRK DIT LIV -

Stress, de­pres­sion og søvn­man­gel er tæt for­bun­det. De­pres­sion og stress kan fø­re til dår­lig søvn, men dår­lig søvn ser og­så ud til at kun­ne frem­kal­de de­pres­sion og for­stær­ke de me­ka­nis­mer, som fø­rer til stress. Fak­tisk føl­ges læn­ge­re­va­ren­de søvn­pro­ble­mer i 20 pct. af al­le til­fæl­de af en al­vor­lig de­pres­sion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.