For­stå op­stan­del­sen

BT - - BOG- FIX -

Hvor bog­sta­ve­ligt skal man ta­ge det med, at Jesus stod op fra de dø­de? Det de­bat­te­res i bo­gen ’ Op­stand om op­stan­del­sen’, hvor 10 præ­ster og te­o­lo­ger for­kla­rer, hvor­for op­stan­del­sen er vig­tig. Som Paulus si­ger: ’ Er Kristus ik­ke op­stå­et, er vo­res præ­di­ken tom, og je­res tro er og­så tom.’ For­la­get Lo­h­se, 150 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.