To pi­ger an­kla­ges for ko­pi af Pa­ris- an­greb

BT - - NYHEDER -

To te­e­na­gepi­ger i Frank­rig er ble­vet sig­tet for at plan­læg­ge et an­greb på en kon­cert­sal fi­re må­ne­der ef­ter, at is­la­mi­ster stod bag et lig­nen­de blo­digt an­greb i Pa­ris.

Det op­ly­ser kil­der i det fran­ske retsvæ­sen.

Pi­ger­ne, der er hen­holds­vis 15 og 17 år, ud­veks­le­de be­ske­der på Fa­ce­book. Her skrev de, at de vil­le ko­pi­e­re an­gre­bet i novem­ber mod kon­cert­sa­len Ba­ta­clan i hjer­tet af Pa­ris, op­ly­ser po­li­ti­et.

Un­der an­gre­bet den­gang blev og­så ba­rer, re­stau­ran­ter og et fod­bold­sta­dion an­gre­bet. I alt 130 men­ne­sker mi­ste­de li­vet. De to pi­ger blev an­holdt ons­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.