Is­ra­elsk an­greb ko­ster dreng li­vet i Ga­za

BT - - NYHE­DER -

En tiårig dreng blev lør­dag dræbt i for­bin­del­se med nat­li­ge is­ra­el­ske luf­tan­greb i Ga­za­stri­ben, op­ly­ser ho­spi­talskil­der og øjen­vid­ner iføl­ge blandt an­det nyheds­bu­reau­et dpa.

De is­ra­el­ske an­greb var ret­tet mod en træ­nings­lejr for mi­li­tan­te i den nord­li­ge del af Ga­za­stri­ben og kom ad­skil­li­ge ti­mer ef­ter, at ukend­te per­so­ner hav­de af­fy­ret fi­re ra­ket­ter ind i det syd­li­ge Is­ra­el fra det sam­me om­rå­de.

Ved de is­ra­el­ske an­greb før dag­gry lør­dag blev den dræb­te drengs sø­ster og­så kri­tisk sår­et, op­ly­ser sund­hedsmyn­dig­he­der­ne i Ga­za i en ud­ta­lel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.