... Og lands­man­den er li­ge i hæ­le­ne

BT - - NYHEDER -

AK­TIV AT­LET Ver­dens æld­ste at­let bi­der må­ske ver­dens æld­ste mand i ha­ser­ne. Li­ge­som 116- åri­ge Kristal Is­re­al er Sta­nislaw Kowalski og­så fra Po­len, og med den ak­ti­vi­tet, den 105 år gam­le po­lak læg­ger for da­gen, har han go­de for­ud­sæt­nin­ger for at bli­ve den næ­ste nye æld­ste mand på klo­den.

Kowalski er of­fi­ci­elt den æld­ste at­let i ver­den, og delt­og for­ny­lig i et in­ter­na­tio­nalt uden­dørs stæv­ne for ve­te­ran- at­le­ter i Torun, Po­len. Her løb han 100 me­ter på 34.50 se­kun­der, stød­te 4,27 me­ter ved kug­le­stød og smed en diskos ud på syv en halv me­ter. Han er i sin helt egen al­der­s­liga, nem­lig ’ mænd over 105’, og al­le tre re­kor­der er så­le­des ver­dens­re­kor­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.