BTs le­der tors­dag: ’ Far­ligt tre­kants­dra­ma’

BT - - DEBAT -

læs he­le le­de­ren på bt. dk/ le­der

I går gik Met­te Fre­de­rik­sen ud i et åbent bej­le­ri til DF- le­der Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, som hun vil ha­ve til at bak­ke op om et for­slag om at sen­de de i alt 2,4 mil­li­ar­der kro­ner fra det me­get om­tal­te og udskæld­te om­pri­o­ri­te­rings­bi­drag til­ba­ge til de pres­se­de kom­mu­ner, så pen­ge­ne kan gå til ker­ne­vel­færd. I så fald vil Løk­kes re­ge­ring kom­me i min­dre­tal på den øko­no­mi­ske po­li­tik, og der­med yderst sto­re pro­ble­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.