’ Jeg kan og­så væ­re ue­nig med Do­nald’

BT - - NYHEDER -

des at sat­se alt på mo­delkar­ri­e­ren.

Ef­ter at ha­ve skre­vet kon­trakt med et ita­li­ensk mo­de­fir­ma ar­bej­de­de Mela­nia som godt be­talt fo­to­mo­del i bå­de Pa­ris, Lon­don, New York og Mila­no. Hun vak­te op­sigt som for­si­de­mo­del i bl. a. Va­ni­ty Fair, Cosmopo­li­tan, Gla­mour, Sports Il­lu­stra­ted og Har­per’s Ba­zaar. Fra Klavs til Klauss Mela­nia Klavs, der nu var be­gyndt at sta­ve ef­ter­nav­net ’ Klauss’, fik og­så ar­bej­de for Do­nald Trumps fir­ma ’ Trump Mo­del Ma­na­ge­ment’. De to frem­ti­di­ge æg­te­fæl­lers ve­je be­gynd­te at kryd­ses.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.