Bal­la­de stop­per Trump- mø­de

BT - - NYHEDER -

Et valg­mø­de i Chi­ca­go, hvor Do­nald Trump skul­le ha­ve talt, blev nat­ten til i går af­lyst i sid­ste øje­blik. Det ske­te un­der tu­mul­ter mel­lem man­ge tu­sin­de Trump- til­hæn­ge­re og en stor grup­pe mod­stan­de­re i en sal på Uni­ver­si­ty of Il­li­nois. Uro­en in­de i sa­len bred­te sig til de man­ge, der ven­te­de for­an byg­nin­gen på at kom­me ind. Man­ge Trump- til­hæn­ge­re in­de i sa­len, der hav­de ven­tet i fle­re ti­mer på kan­di­da­ten, var ra­sen­de over, at mø­det blev for­hin­dret af de­mon­stran­ter­ne.

» Vi stop­pe­de Trump, vi stop­pe­de Trump! « lød det takt­fast fra de ad­skil­li­ge hund­re­de Trump­mod­stan­de­re – bl. a. man­ge sor­te, lat­i­na­me­ri­ka­ne­re og mus­li­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.