VID­STE DU AT:

BT - - NYHEDER -

Mi­dal­dren­de og æl­dre men­ne­sker med et ak­tivt se­xliv har bå­de bed­re hukom­mel­se og me­re vel­fun­ge­ren­de hjer­ner, for­tæl­ler bri­ti­ske for­ske­re i et stu­die af 7.000 bri­ter mel­lem 50 og 89 år.

Snart fem år eft er Fu­kus­hi­maa­to­mu­lyk­ken vi­ser de fl este ja­pan­ske fi sk kun få tegn på at væ­re foru­re­ne­de med ra­dio­ak­ti­vi­tet, for­tæl­ler et ja­pansk for­sker­hold i et nyt stu­die.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.