’’ ’’ ’’

BT - - KULTUR -

Det er den bed­ste op­le­vel­se i mit liv, jeg har al­drig væ­ret så glad. Folk klap­pe­de midt i num­re­ne, det er no­get an­det end at spil­le for små børn på Train, der hol­der sig for ører­ne En vir­ke­lig fed af­ten, vi var helt over­væl­de­de over folks re­ak­tio­ner Det var me­get uvir­ke­ligt, så­dan, hov, der er Fre­de­rik og Mary, fedt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.