Mauri­ti­us

BT - - REJSER -

I man­ge år har Mauri­ti­us væ­ret et rej­se­mål, der kun var mu­ligt at be­sø­ge, hvis du gra­ve­de me­get, me­get dybt i lom­mer­ne. Den afri­kan­ske ø, som lig­ger ca. 900 km. øst for Ma­da­ga­skar, er fyldt med lækre resorts, som du of­te fin­der via rejsebureauerne i form af pak­ke­rej­ser. Det kan dog hur­tigt lø­be op i pri­ser på om­kring 20.000 el­ler der­over, men hvis du selv sør­ger for ind­kvar­te­ring, kan det gø­res langt bil­li­ge­re. For helt ned til om­kring 100 kr. pr. nat kan du bo på ud­mær­ke­de pen­sio­na­ter et lil­le styk­ke fra van­det, og på Mauri­ti­us er der og­så god mu­lig­hed for at le­je pri­va­te bo­li­ger, så du på den må­de og­så kan spa­re pen­ge ved at hand­le og la­ve mad selv. Pri­sen på fly­bil­let­ter til Mauri­ti­us er og­så ble­vet langt me­re over­kom­me­lig, og en re­tur­bil­let kan fås for om­kring 6.000 kr. Fly­bil­let re­tur pr. per­son: Kø­ben­havn til Sir Se­ewosagur, Mauri­ti­us Ud­rej­se: Bil­lig­ste: Bed­ste/ hur­tig­ste: Over­nat­ning for to voks­ne i dob­belt­væ­rel­se pr. nat: Hvor: Hvad: Pris: Pris i alt for to uger på Mauri­ti­us med fly og over­nat­ning: 7.896 kr.

Søn­dag d. 3. april og hjem­rej­se søn­dag d. 17. april 6.174 kr. med Emira­tes og Air Mauri­ti­us

7.130 kr. med Emira­tes Trou d’Eau Dou­ce, tæt ved van­det og 45 min. fra luft­hav­nen Pa­ra­di­sia Ho­li­day Inn 123 kr. pr. nat ( 1.722 kr. for to uger)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.