Luksus­rej­sem

BT - - REJSER -

Ekso­ti­ske rej­se­mål på den an­den si­de af jor­den er ik­ke læn­ge­re no­get, man kun kan drøm­me sig til gen­nem ka­ta­lo­ger­nes skin­nen­de si­der. Fly­bil­let­ter til selv fjer­ne desti­na­tio­ner er ble­vet langt bil­li­ge­re, og hvis du er vil­lig til at bo min­dre luk­suri­øst og me­re lo­kalt, kan du man­ge ste­der be­sø­ge drøm­me­rej­se­mål til over­kom­me­li­ge pri­ser. BT gu­i­der her til fem af slagsen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.