Ba­li

BT - - REJSER -

Den in­do­ne­si­ske ø Ba­li kal­des of­te for ’ Østens Mal­di­ver­ne’, og det er da og­så en ø, der brin­ger tan­ker­ne hen på sol, strand og en ekso­tisk fe­rie. Med sin be­lig­gen­hed i det syd­lig­ste Asi­en, midt i det In­di­ske Oce­an, er Ba­li et op­lagt rej­se­mål for dyk­ke­re og sur­fe­re, li­ge­som øen by­der på smuk­ke ri­ster­ras­ser i den gam­le by Ubud. Som med så man­ge ekso­ti­ske ø- rej­se­mål kan du na­tur­lig­vis væl­ge de lækre, dy­re stran­dresorts, men en fe­rie på Ba­li er dog ik­ke uop­nå­e­lig, hvis pen­ge­pun­gen ik­ke ræk­ker helt til det. Bor man lidt uden for de turi­ste­de om­rå­der, fin­des der pen­sio­na­ter og bed & bre­ak­fast- ste­der, hvor du fle­re ste­der kan bo for un­der 200 kr. – og fak­tisk be­ta­le helt ned til 45 kr. pr. nat for et dob­belt­væ­rel­se. Der­u­d­over er fly­bil­let­ter til Ba­li ik­ke nær så dy­re, som de var en­gang, og en re­tur­bil­let kan fås for mel­lem 5.000 og 6.000 kr. Fly­bil­let re­tur pr. per­son: Kø­ben­havn til Den­par­s­ar, Ba­li Ud­rej­se: Søn­dag d. 3. april og hjem­rej­se søn­dag d. 17. april Bil­lig­ste: 5.467 kr. med Qa­tar Airways Bed­ste/ hur­tig­ste: 6.135 kr. med Qa­tar Airways Over­nat­ning for to voks­ne i dob­belt­væ­rel­se pr. nat: Hvor: Lovi­na, tæt ved van­det og to ti­mer fra Ba­lis in­ter­na­tio­na­le luft­havn Ngu­rah Rai Hvad: Pen­sio­nat Puri Mand­ha­ra Lovi­na Pris: 45 kr. pr. nat. ( 630 kr. for to uger) Pris i alt for to uger på Ba­li med fly og over­nat­ning: 6.097 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.