Mal­di­ver­ne

BT - - REJSER -

Er der et rej­se­mål, der uden tvivl klin­ger af luksus og lækre resorts, så er det Mal­di­ver­ne. Ø- grup­pen syd­vest for In­di­en og Sri Lanka i det In­di­ske Oce­an er kendt for sit tur­kis­blå vand og si­ne krid­hvi­de sand­stran­de, og grun­det sin fjer­ne pla­ce­ring fra Dan­mark skul­le man tro, at Mal­di­ver­ne var et øko­no­misk me­get dyrt pro­jekt at be­gi­ve sig ud i. Men ti­dens la­ve flypri­ser gør, at du kan få en fly­bil­let til Mal­di­ver­ne for 5.- 6.000, og hvis du har mod på at bo i min­dre luk­suri­ø­se bun­ga­lows el­ler på små pen­sio­na­ter, er der rig mu­lig­hed for og­så at bo for­holds­vis bil­ligt på Mal­di­ver­ne. For pri­ser mel­lem 200 og 500 kr. kan du så­le­des bo på helt ud­mær­ke­de dob­belt­væ­rel­ser – i man­ge til­fæl­de in­klu­siv mor­gen­mad. Til gen­gæld skal du må­ske spad­se­re en lil­le tur for at nå drøm­me­stran­den fra ka­ta­lo­get, men så har du om­vendt råd til at bli­ve en dag el­ler to me­re. Fly­bil­let re­tur pr. per­son: Kø­ben­havn til Ma­le, Mauri­ti­us Ud­rej­se: Søn­dag d. 3. april og hjem­rej­se søn­dag d. 17. april Bil­lig­ste: 5.260 kr. med Oman Air og Ea­syjet Bed­ste/ hur­tig­ste: 6.290 kr. med Qa­tar Airways Over­nat­ning for to voks­ne i dob­belt­væ­rel­se pr. nat: Hvor: Øen Omad­hoo Hvad: Kuri Inn inkl. mor­gen­mad Pris: 203 kr. pr. nat ( 2.842 kr. for to uger) Pris i alt for to uger på Mal­di­ver­ne med fly og over­nat­ning: 8.102 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.