Re­nault- chef ser Magnus­sen som hol­dets le­der

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ET FOR­BIL­LE­DE

stræk­ke­lig er­fa­ring til at væ­re en le­føl­ge sin chefs ord op med god kør­sel.der for det tek­ni­ske team, og Jo­ly­on Ke­vin Magnus­sens po­si­tion som vil få gavn af at ha­ve en stærk hold» Jeg er ek­stremt mo­ti­ve­ret ef­ter et første­kø­rer på Re­naults For­mel kam­me­rat, « si­ger Cy­ril Abi­te­boul til helt år ude. Jeg har sid­det på si­de­lin1- team sy­nes at væ­re yder­li­ge­re Au­tosport. jen un­der lø­be­ne i så man­ge we­e­kun­der­byg­get. » Jeg sy­nes, vi har et fan­ta­stisk kø­en­der, og jeg er sul­ten ef­ter at kom­rer- li­neup. Beg­ge kø­re­re vil be­vi­se me til­ba­ge og be­vi­se mit værd, « si­ger en mas­se, men de fortje­ner at væ­re i Ke­vin Magnus­sen til Au­tosport. For­mel 1, og de vil få me­re er­fa­ring, For­mel 1- sæ­so­nen ind­le­des på li­ge­som vi vil få me­re er­fa­ring, « si­ger Mel­bour­ne Grand Prix Circu­it næCy­ril Abi­te­boul. ste søn­dag.

Ke­vin Magnus­sen glæ­der sig til at Re­naults ma­na­ger, Cy­ril Abi­te­boul, om­ta­ler dan­ske­ren som ’ en le­der for det tek­ni­ske team’ og et for­bil­le­de for sin hold­kam­me­rat.

» Ke­vin er et na­tur­ta­lent og har til-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.