DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Indtil vi­de­re er alt gå­et som plan­lagt for FC Kø­ben­havn i det­te for­år, hvis vi da li­ge ser bort fra Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sens ud­vis­ning se­ne­st i Aar­hus.

Nu gæl­der det så topkamp i Par­ken mod AaB, og skal man tro Od­dset- spil­ler­ne, vil FC Kø­ben­havn træk­ke af­gø­ren­de fra i guld­kam­pen i aft en.

Så­le­des er he­le 70 pro­cent af pen­ge­ne hos Dan­ske Spil sat på en hjem­me­sejr, mens blot 15 pro­cent har sat pen­ge på de nord­jy­ske gæ­ster.

» Od­dset- spil­ler­ne tror i ud­præ­get grad, at FC Kø­ben­havn spil­ler sig tæt­te­re på DM- gul­det imod førsteud­for­drer­ne fra AaB i top­bra­get, « si­ger HansHen­rik Busk Stie fra Od­dset.

Hvis FC Kø­ben­havn vin­der aft enens kamp, vil hol­det åb­ne et hul på 10 po­int ned til de for­mode­de vær­ste kon­kur­ren­ter i top­stri­den med blot 12 kam­pe til­ba­ge at spil­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.