1,95

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Las Pal­mas var me­get uhel­di­ge med at ta­be til Bar­ce­lo­na, men den go­de præ­sta­tion gav al­li­ge­vel hol­det så me­get med­vind, at man har vun­det de tre eft er­føl­gen­de kam­pe og spil­let godt. Her gæl­der det et Re­al Madrid- hold, der end­nu ik­ke har fun­det me­lo­di­en på frem­med græs un­der Zi­ne­di­ne Zi­da­ne. Fi­re gan­ge har man spil­let på ude­ba­ne un­der ham, og kun mod bund­prop­pen Le­van­te har man vun­det med me­re end ét mål. Las Pal­mas kan stil­le med sam­me hold som se­ne­st, mens Re­al Madrid fort­sat må und­væ­re Ka­rim Ben­ze­ma.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.