1,85

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Selv om OB- de­fen­si­ven ik­ke har luk­ket mål ind i de se­ne­ste tre halv­le­ge, så vover vi al­li­ge­vel pel­sen her og an­be­fa­ler, at beg­ge hold sco­rer. OB er nor­malt ret off en­si­ve hjem­me, hvil­ket eft er­la­der ba­grum til mod­stan­de­ren, og med hur­ti­ge folk som Em­re Mor og David Mo­berg Karls­son har FCN mid­ler­ne til at straff e OB. Mod­sat har FC Nord­s­jæl­land ka­ran­tæ­ne til for­sva­re­ren An­dreas Max­sø, og har ik­ke væ­ret så over­be­vi­sen­de igen de­fen­sivt i for­å­rets to før­ste kam­pe. I en kamp, som beg­ge hold må gå hårdt eft er at vin­de, bør beg­ge hold få sco­ret.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.