2,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ene­ste chan­ce for Cham­pions Le­ague for Athletic Bil­bao er at vin­de Eu­ro­pa Le­ague, og der­for den tur­ne­ring høj pri­o­ri­tet. Tors­dag vandt man den før­ste kamp over Va­len­cia, og med re­tur­kamp i næ­ste uge kun­ne det sag­tens tæn­kes, at man spa­re­de spil­le­re i det­te op­gør. Sik­kert er det, at for­sva­re­ren Mi­kel Ba­len­zi­a­ga er ude med ka­ran­tæ­ne. Mod­stan­der Be­tis er i glim­ren­de form med seks kam­pe i træk uden ne­der­lag, og ud­over ka­ran­tæ­ne­ram­te Ju­an Var­gas er man i stær­ke­ste op­stil­ling til kam­pen. Po­int til Be­tis lig­ner et fi nt langskud.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.