Ima­mer: TV2 har

BT - - NYHEDER -

FOR­DØM­MEL­SE De mus­lim­ske ima­mer, der søn­dag har væ­ret sam­let i Is­la­misk Kul­tur­cen­ter i Kø­ben­havn, sky­der med skar­pt ef­ter TV2. De 31 ima­mer, der delt­og i mø­det, ud­tryk­ker for­døm­mel­se af tv- sta­tio­nen for at ha­ve bragt do­ku­men­tar- se­ri­en ’ Mo­ske­er­ne bag slø­ret’.

Do­ku­men­ta­ren har ved hjælp af skjult ka­me­ra af­slø­ret, at ima­mer fra ot­te mo­ske­er har un­der­vist i ste­ning af ut­ro kvin­der og vej­ledt kvin­der til at bli­ve hos de­res vol­de­li­ge mænd.

Men ima­mer­ne, der ufri­vil­ligt har med­vir­ket, fø­ler sig hængt ud og mis­brugt, ly­der det. Sam­ti­dig si­ger ima­mer­ne, at do­ku­men­ta­ren har ska­det 30 års in­te­gra­tions­ar­bej­de.

» TV2- do­ku­men­ta­ren er øde­læg­gen­de for in­te­gra­tio­nen, for­di ima­mer og mo­ske­er spil­ler en stor rol­le blandt mus­li­mer i Dan­mark og for in­te­gra­tio­nen. Do­ku­men­ta­ren har stil­let dem me­get ne­ga­tivt, « si­ger Anou­ra Tou­i­ni, tals­mand og be­sty­rel­ses­med­lem i Kø­ben­havns Moské. For­døm­mer straf­fe Han si­ger på veg­ne af de for­sam­le­de ima­mer, at man og­så for­døm­mer de ’ kol­lek­ti­ve straf­fe, som kom­mu­ner,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.