Drø­je hug til mæn­de­nes nye ’ mær­ke­dag’

BT - - NYHEDER -

URMANDEN TIL­BA­GE

» Jeg ser det som et for­søg på at genop­rej­se urmanden. Vi op­le­ver i dis­se år, at nog­le mænd fø­ler trang til at hæv­ne sig på selv­stæn­di­ge kvin­der, der kan det me­ste selv. Det er et yn­ke­ligt ud­tryk for selv­dyr­kel­se og ik­ke en må­de at op­nå et jævn­byr­digt for­hold. « Det er dybt mands­cha­u­vi­ni­stisk, at mænd fø­ler be­hov for at hæv­de sig selv på den­ne må­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.