Ar­se­nal sæt­ter sig imel­lem tre sto­le

BT - - SPORTEN - SÆ­SO­NEN SMULDRER

Vo­res lan­ge se­rie slut­te­de på en trist må­de, for jeg syn­tes ik­ke, vi fortjen­te at ta­be kam­pen Arsè­ne Wen­ger Ar­se­nal er ude af FA Cup’en eft er gårs­da­gens kvart­fi na­le- ne­der­lag på 1- 2 hjem­me mod Wat­ford . Der­med ty der alt på, at Arsè­ne Wen­gers mand­skab kom­mer til at sæt­te sig midt imel­lem tre sto­le i den­ne sæ­son. I Cham­pions Le­ague ven­ter der en bjer­ge­ta­pe i skik­kel­se af en ot­ten­de­dels­fi na­le mod FC Bar­ce­lo­na ons­dag. Ar­se­nal tab­te den før­ste kamp på hjem­me­ba­ne til de for­sva­ren­de Cham­pions Le­ague- me­stre med 0- 2.

I Pre­mi­er Le­ague har Ar­se­nal haft et form­dyk, som har be­ty­det, at The Gun­ners med ni kam­pe til­ba­ge er ot­te po­int eft er før­en­de Lei­ce­ster og seks eft er ær­ke­ri­va­ler­ne Tot­ten­ham, som dog har spil­let en kamp me­re end Ar­se­nal.

Mål:

0- 1 Ig­ha­lo ( 50.), 0- 2 Gué­diou­ra ( 63.), 1- 2 Wel­beck ( 88.)

Og nu er Ar­se­nal alt­så fær­di­ge i FA Cup’en, som klub­ben el­lers har vun­det i de to se­ne­ste sæ­so­ner med fi na­le­sej­re over Hull og Aston Vil­la. Se­ne­ste Ar­se­nal- ne­der­lag i tur­ne­rin­gen var i ot­ten­de­dels­fi na­len mod Bla­ck­burn i 2013.

» Vo­res lan­ge se­rie slut­te­de på en trist må­de, for jeg syn­tes ik­ke, vi fortjen­te at ta­be kam­pen, « sag­de ma­na­ger Arsè­ne Wen­ger eft er ne­der­la­get iføl­ge Ar­se­nals hjem­mesi­de. Wat­ford ud­nyt­te­de chan­cer­ne Eft er en må­l­løs før­ste halv­leg brag­te Wat­fords top­sco­rer, Odion Ig­ha­lo, gæ­ster­ne for­an fem mi­nut­ter in­de i an­den halv­leg, og al­ge­ri­e­ren Ad­lè­ne Gué­diou­ra øge­de med et brag af et langskuds­mål et lil­le kvar­ter se­ne­re.

Ar­se­nals Dan­ny Wel­beck var små­ska­det, men han kom ind og re­du­ce­re­de kort før tid eft er en smart fri­spil­ning med hæ­len af Mesut Özil. Men må­let var og blev et trøst­mål.

» Det var en rig­tig po­kal­kamp, for Wat­ford for­sva­re­de sig godt og fi k mest mu­ligt ud af de få chan­cer, de hav­de. Fy­sisk var de stær­ke, men vi hav­de chan­cer nok til at vin­de kam­pen, « sag­de Arsè­ne Wen­ger. Uni­ted må i om­kamp I gårs­da­gens an­den kvart­fi na­le spil­le­de Man­che­ster Uni­ted og West Ham 1- 1.

Di­mi­tri Pay­et brag­te West Ham for­an i an­den halv­leg på et fl ot fris­parks­mål, men hans fran­ske lands­mand, Ant­ho­ny Mar­ti­al, ud­lig­ne­de og skaff ede der­med Man­che­ster Uni­ted om­kamp.

Den kamp bli­ver iøvrigt hi­sto­risk, for det bli­ver sid­ste po­kal­kamp no­gen­sin­de på West Hams hjem­me­ba­ne, Up­ton Park. Se­mi­fi na­ler­ne og fi na­len i FA Cup’en af­vik­les som be­kendt på det en­gel­ske na­tio­nalsta­dion, Wem­bley, og til næ­ste sæ­son fl yt­ter West Ham til Lon­dons olym­pi­ske sta­dion.

Lod­træk­nin­gen til se­mi­fi na­ler­ne fo­re­ta­ges i aft en.

PSG før­te kam­pen mod Troy­es med 3- 0, da der var spil­let 19 mi­nut­ter. Og på 10 mi­nut­ter i an­den halv­leg score­de Zla­tan Ibra­him­ovic hat­tri­ck. Et mi­nut før tid score­de han sit fj er­de mål i kam­pen. Det kan man da kal­de at vin­de et mester­skab med stil.

Zla­tan Ibra­him­ovic har – på nær i 2003 og 2012 – vun­det et mester­skab hvert ene­ste år si­den 2002 med klub­ber som Ajax, Ju­ven­tus, In­ter, Bar­ce­lo­na, AC Milan og PSG.

De to tit­ler med Ju­ven­tus blev dog se­ne­re ind­dra­get på grund af klub­bens in­vol­ve­ring i Calciopo­li- skan­da­len.

Ibra­him­ovic har i år sco­ret 27 mål i 30 liga­kam­pe for PSG.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.