DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

Dansk Fod­bold Award afh ol­des i aft en, og i det stort an­lag­te show skal der ud­de­les en mas­se pri­ser.

En af dem er som » årets mand­li­ge fod­bold­spil­ler « , og her er Kas­per Schmeichel li­ge nu fa­vo­rit hos Dan­ske Spil i odds 1,80, mens Tipico næ­sten har dødt løb mel­lem ham og Chri­sti­an Erik­sen.

» Bå­de Kas­per Schmeichel og Chri­sti­an Erik­sen spil­ler i Pre­mi­er Le­agu­es top­klub­ber, men grun­det Kas­per Sch­mei­chels sto­re be­ty dning for Lei­cesters nu­væ­ren­de før­ste­plads i Pre­mi­er Le­ague, gi­ver vi ham en lil­le for­del, si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke hos Dan­ske Spil.

De to an­dre no­mi­ne­re­de er Si­mon Kjær og Tho­mas Dela­ney, men de vur­de­res stort set chan­ce­lø­se af Dan­ske Spil og Tipico. Så­le­des gi­ver Tipico odds 30 på, at Dela­ney får pri­sen, mens Si­mon Kjær fås til sam­me odds hos Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.