2,05

BT - - SPORTEN -

Newcast­le valg­te at fy­re ma­na­ger Ste­ve McCla­ren og i ste­det hen­te Ra­fa­el Be­ni­tez ind som ny ma­na­ger. Det bør væ­re godt nyt for et hold, som har haft pro­ble­mer med den de­fen­si­ve or­ga­ni­sa­tion, og han bør i hvert fald væ­re tak­tisk klog nok til at over­la­de ini­ti­a­ti­vet til Lei­ce­ster, hvor­for det langt fra er gi­vet, at ræk­kens top­hold får sco­ret. Mod­sat har Lei­ce­ster fra­set West Bromwich- kam­pen set me­get stær­ke ud de­fen­sivt, og med N’go­lo Kanté til­ba­ge og med Ra­fa­el Be­ni­tez’ spil­lestil in men­te, vir­ker det ik­ke helt åben­lyst, at Newcast­le får sco­ret i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.