1,62

BT - - SPORTEN -

Te­rek Groz­ny har le­ve­ret en fl ot sæ­son, ik­ke mindst for­di hol­det har vist sig me­get svæ­re at be­sej­re. Blot to gan­ge i sæ­so­nen har man tabt, og se­ne­st hen­te­de man en fl ot sejr over et af top­hol­de­ne. Mod­stan­der Di­na­mo Moskva har der­i­mod haft en elen­dig sæ­son. Søl­le fi re gan­ge har man vun­det i sæ­so­nen, og der­for kan man ik­ke si­ge sig helt fri fra nedryk­ning. Første­ke­e­per Vla­di­mir Ga­bu­lov skul­le og­så sta­dig væ­re ude, hvil­ket og­så svæk­ker vær­ter­ne, mens Te­rek kan kom­me med sam­me hold som i de se­ne­ste kam­pe. Her prø­ves et spil på po­int til Te­rek.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.