2,17

BT - - SPORTEN -

Eft er sam­men­brud­det i sid­ste uge, kan det vir­ke van­vit­tigt at gå eft er få mål i en Ho­bro- kam­pen, men ser man bort fra den kamp, har Ho­bro gi­vet re­la­tivt få chan­cer væk, og var så­le­des ik­ke så langt fra po­int i Brønd­by run­den in­den. Mod­sat ska­ber man så ab­so­lut in­gen­ting, og mon ik­ke Ove Pe­der­sen gri­ber kam­pen no­gen­lun­de an som den i Brønd­by. FC Midtjyl­land im­po­ne­rer ik­ke off en­sivt, og er me­get over­ladt til en­ten en ge­ni­a­li­tet fra Pio­ne Si­sto el­ler en fejl fra mod­stan­de­ren, og der­for er tip­pet her­fra, at vi ik­ke får no­gen må­l­fest i aft enens kamp.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.