S

BT - - NYHEDER -

Uden den sto­re prok­la­me­re­de for­skel er So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne gå­et til­ba­ge til sit gam­mel­kend­te og hi­sto­risk be­tin­ge­de navn: So­ci­al­de­mo­kra­ti­et. Og så­dan skal det da væ­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.