EFERIE

BT - - NYHEDER -

TIRS­DAG 15. MARTS 2016

På grund af for­skel­li­ge op­gø­rel­ses­me­to­der, er det ik­ke mu­ligt at gi­ve en sam­let op­gø­rel­se over ud­gif­ter­ne. Det mest kom­plet­te reg­ne­styk­ke har Vester­bro Ung­doms­gård la­vet. Her er reg­nin­gen for at sen­de 21 un­ge af­sted - in­klu­siv pæ­da­gog­ti­mer, kost og lo­gi og fra­truk­ket de un­ges egen­be­ta­ling - på 27.849 kr. Da 56 un­ge har væ­ret af­sted vil et godt bud væ­re, at den sam­le­de reg­ning for Kø­ben­havns Kom­mu­ne lig­ger på mel­lem 80.000 og 90.000 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.