An­svar­lig kon­su­lent: ’ For­må­let er for tyndt’

BT - - NYHEDER -

Pæ­da­go­gisk kon­su­lent Hen­rik Scha­ck­in­ger Lar­sen - der er an­svar­lig for Bør­ne- og Ung­doms­for­valt­nin­gens Nør­re­bro og Bis­peb­jerg- di­strik­ter - si­ger til BT, at tu­re­ne ‘ ik­ke er ac­cep­tab­le’, for­di for­må­let er ‘ for tyndt’. » Nej, det er ik­ke nok, der skal væ­re et stør­re pæ­da­go­gisk for­mål med det, så der­for er det og­så over­ra­sken­de for mig, at det ik­ke er til­fæl­det. Man bru­ger jo nog­le me­d­ar­bej­derre­s­sour­cer på det, og det skal le­gi­ti­me­res. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.