Rusland be­gyn­der til­ba­ge­træk­ning fra Sy­ri­en

BT - - NYHEDER -

Rusland ind­le­der til­ba­ge­træk­ning af styr­ker fra Sy­ri­en tirs­dag 15. marts, mel­der den rus­si­ske præ­si­dent iføl­ge nyheds­bu­reau­et Tass.

Vla­di­mir Pu­tin si­ger, at Rusland ’ stort set har op­fyldt’ sin mis­sion i Sy­ri­en.

Pu­tin har med­delt Sy­ri­ens præ­si- dent, Bas­har al- As­sad, sin plan om til­ba­ge­træk­nin­gen fra det krigs­hær­ge­de Sy­ri­en. Rusland meld­te sin an­komst med kamp­fly i Sy­ri­en sid­ste år, og det æn­dre­de hur­tigt magt­ba­lan­cen i lan­det, hvor As­sad el­lers var un­der mas­sivt pres.

Rus­ser­nes man­ge og vold­som­me bom­be­tog­ter har af­født kri­tik fra fle­re lan­de, blandt an­det be­skyl­des Rusland for om­fat­ten­de drab på ci­vi­le. Ti­tu­sind­vis af men­ne­sker er dre­vet på flugt i den nord­li­ge del af lan­det, hvor rus­si­ske kamp­fly og As­sads re­ge­rings­fly har bom­bet mas­sivt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.